https://www.facebook.com/GLOBAL-MEI-COLTD-194420388153886/ https://www.youtube.com/channel/UCqQ-Yd_actIUtVvs_BgTIGQ contact@nhapkhautoancau.com 0912 870 333
# #
Ống dẫn thực phẩm
# #
Danh mục sản phẩm
Ống mềm chịu nhiệt Pure-Fit FGR
Ống chuyên cho CIP Đạt FDA 21 CFR 175.300, 3A,…
Ống mềm thực phẩm Venair
Dải nhiệt độ làm việc: Từ -60oC đến +180oC Áp…
Ống thực phẩm MTG STEAM
Cấu tạo gồm 3 phần: Ống: cao su EDPM, màu sáng,…
ỐNG DẪN THỰC PHẨM SILICONE | SH-9
- Loại Ống dẫn thực phẩm Silicone Hose Togawa FA…
ỐNG DẪN THỰC PHẨM TOYOFOODS EARTH HOSE
Các loại ống dẫn: Loại TFE- 32: 32x44.6mm Loại TFE-…