https://www.facebook.com/nhapkhautoancau/?modal=admin_todo_tour https://www.youtube.com/channel/UCqQ-Yd_actIUtVvs_BgTIGQ contact@nhapkhautoancau.com 0912 870 333
# #
#
#
#
#

Cung cấp toàn bộ phụ tùng cần thiết cho bảo trì và hiệu chỉnh tại khu vực chỉ định của Nhà máy. Các van được bảo trì và hiệu chỉnh có đường kính từ DN15 -150 của Hãng Samson và GEA Tuchenhagen.
Xem thêm

Cung cấp toàn bộ phụ tùng cần thiết cho bảo trì và hiệu chỉnh tại khu vực chỉ định của Nhà máy. Các van được bảo trì và hiệu chỉnh có đường kính từ DN15 -150 của Hãng Samson và GEA Tuchenhagen.