https://www.facebook.com/GLOBAL-MEI-COLTD-194420388153886/ https://www.youtube.com/channel/UCqQ-Yd_actIUtVvs_BgTIGQ contact@nhapkhautoancau.com 0912 870 333
# #
Van công nghiệp
Van Keystone
Kích thước: 50- 700 mm Nhiệt độ: -50 đến 400…
Van GEA tuchenhagen
GEA Higle DURIETTA 50Hz 60Hz Dòng chảy 8m3/h 8m3/h Đầu…
Van Keofitt
Nhiệt độ: 0 đến 150ºC Áp suất: 0-6 bar Vật…
Van Gestra
Kích thước: DN10- DN100 Áp Suất: PN 16- PN 160…
Van Spirax Sarco
  – Kích thước: DN15- DN150 – Áp suất: PN16-…
Van Samson
– Kích thước: DN15 – DN300 – Áp suất: PN10-…
    1 2