https://www.facebook.com/nhapkhautoancau/?modal=admin_todo_tour https://www.youtube.com/channel/UCqQ-Yd_actIUtVvs_BgTIGQ Saleshn@nhapkhautoancau.com 0917951833
# #
Chi tiết sản phẩm
# #
Danh mục sản phẩm
Cảm biến Balluff 

Cảm biến Balluff  KT 21M BMF 21K-NS-C-2-PU-05,  BCS M08EG1-NSC15C-S49G, BES Z02KR2-PSC20F-P*-S04-V, BES 516-3013-EO-C-PU-03, BMF 21K-NS-C-2-S49, BCS M08EG-NSC30G-S49G, BES Z02KR1-PSC20F-P*-S04-V, BES 516-368-EO-C-03, BMF 21K-PS-C-2-PU-05, BCS M08EG-NSC30G-S49G, BES Z02KR3-PSC20F-P100-S04-V BES 516-368-EO-C-PU-03, BMF 21K-PS-C-2-S49 BCS M08EG1-NOC15C-S49G, BSP B010-EV002-A01A0B-S4, BES 516-396-EO-C-05, BUS M18K0-XBFX-150-S04K, BCS M08EG-NOC30G-S49G,  BSP B020-EV002-A01A0B-S4,  BES 516-397-EO-C-05 BUS M18K0-XAFX-150-S04K, BCS M08EG-POC30G-S49G BSP B050-EV002-A01A0B-S4,  BCS M08EG1-NSC15C-S49G,  

x
Gọi trực tiếp vào hotline: 0989877120
Hoặc điền thông tin liên hệ để nhận thông tin chi tiết và tư vấn hỗ trợ về sản phẩm chính xác nhất.
Thông số kĩ thuật

Cảm biến Balluff 

KT 21M
BMF 21K-NS-C-2-PU-05,  BCS M08EG1-NSC15C-S49G, BES Z02KR2-PSC20F-P*-S04-V, BES 516-3013-EO-C-PU-03,
BMF 21K-NS-C-2-S49, BCS M08EG-NSC30G-S49G, BES Z02KR1-PSC20F-P*-S04-V, BES 516-368-EO-C-03,
BMF 21K-PS-C-2-PU-05, BCS M08EG-NSC30G-S49G, BES Z02KR3-PSC20F-P100-S04-V BES 516-368-EO-C-PU-03,
BMF 21K-PS-C-2-S49 BCS M08EG1-NOC15C-S49G, BSP B010-EV002-A01A0B-S4, BES 516-396-EO-C-05,
BUS M18K0-XBFX-150-S04K, BCS M08EG-NOC30G-S49G,  BSP B020-EV002-A01A0B-S4,  BES 516-397-EO-C-05
BUS M18K0-XAFX-150-S04K, BCS M08EG-POC30G-S49G BSP B050-EV002-A01A0B-S4,  BCS M08EG1-NSC15C-S49G,