https://www.facebook.com/nhapkhautoancau/?modal=admin_todo_tour https://www.youtube.com/channel/UCqQ-Yd_actIUtVvs_BgTIGQ Saleshn@nhapkhautoancau.com 0917951833
# #
Chi tiết sản phẩm
# #
Danh mục sản phẩm
Van Burkert/Type 6240

Van 6240 là van piston hỗ trợ servo. Nút dẫn hướng và pít tông được hàn lại với nhau để tăng cường khả năng chịu áp lực và độ kín khít. Kết hợp vật liệu con dấu khác nhau có sẵn tùy thuộc vào ứng dụng. Thiết kế nhà ở và chất lượng bề mặt cho phép tốc độ dòng chảy tối đa. Các cuộn dây được đúc bằng epoxy kháng hóa chất. Một vòng bi trượt tùy chọn làm tăng vòng đời với khí khô. Kết hợp với phích cắm theo DIN EN 175301-804 Mẫu A, các van đáp ứng cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn IP65. Van thép không gỉ đáp ứng Nema 4X.

x
Gọi trực tiếp vào hotline: 0989877120
Hoặc điền thông tin liên hệ để nhận thông tin chi tiết và tư vấn hỗ trợ về sản phẩm chính xác nhất.
Thông số kĩ thuật

Van 6240 là van piston hỗ trợ servo. Nút dẫn hướng và pít tông được hàn lại với nhau để tăng cường khả năng chịu áp lực và độ kín khít. Kết hợp vật liệu con dấu khác nhau có sẵn tùy thuộc vào ứng dụng. Thiết kế nhà ở và chất lượng bề mặt cho phép tốc độ dòng chảy tối đa. Các cuộn dây được đúc bằng epoxy kháng hóa chất. Một vòng bi trượt tùy chọn làm tăng vòng đời với khí khô. Kết hợp với phích cắm theo DIN EN 175301-804 Mẫu A, các van đáp ứng cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn IP65. Van thép không gỉ đáp ứng Nema 4X.

  • Van piston hỗ trợ và nhỏ gọn có đường kính lên tới DN 13
  • Hệ thống cuộn dây chống rung, trục vít
  • Tăng độ kín khít với ống dẫn pít tông hàn
  • Mở an toàn với hệ thống piston kết hợp cứng
  • Phiên bản chống cháy nổ
177800 (00177800)
6240-A06,0FFMSGM82-5-024/DC-10 *NA38 219876 (00219876) 6240-A06,0FFMSGM83-5-012/DC-10 *NA38
177801 (00177801) 6240-A06,0FFMSGM82-5-024/50-08 *NA38 219881 (00219881) 6240-A06,0AAVAGM83-5-230/50-08 *NA38+NL05
177802 (00177802) 6240-A06,0FFMSGM82-5-230/50-08 *NA38 219921 (00219921) 6240-A06,0EPMSGM82-5-230/50-08 *NA38
177803 (00177803) 6240-A06,0FFMSGM83-5-024/DC-10 *NA38 220143 (00220143) 6240-A06,0FFMSGM82-6-024/UC-09 *JW10+PD53
177804 (00177804) 6240-A06,0FFMSGM83-5-024/50-08 *NA38 220145 (00220145) 6240-A06,0FFVAGM82-6-024/UC-09 *JW10+PD53
177805 (00177805) 6240-A06,0FFMSGM83-5-230/50-08 *NA38 224440 (00224440) 6240-A06,0EFVAGM82-6-230/50-10 *NA38
177806 (00177806) 6240-A06,0FFVAGM82-5-024/DC-10 *NA38 225854 (00225854) 6240-A06,0FFMSGM83-5-230/50-08 *NA38+NL02
177807 (00177807) 6240-A06,0FFVAGM82-5-024/50-08 *NA38 227136 (00227136) 6240-A06,0FFVAGM83-5-230/50-08 *NA38+NL02
177808 (00177808) 6240-A06,0FFVAGM82-5-230/50-08 *NA38 227818 (00227818) 6240-A06,0EPVAGM83-5-024/DC-10 *NA38
184739 (00184739) 6240-A06,0EPVAGM82-5-024/DC-10 *NA38 230715 (00230715) 6240-A06,0FFVAGM83-5-024/DC-10 *NA38
184740 (00184740) 6240-A06,0EPVAGM82-5-024/50-08 *NA38 231676 (00231676) 6240-A06,0AAVAGM82-5-230/50-08 *NA38
184741 (00184741) 6240-A06,0EPVAGM82-5-230/50-08 *NA38 234029 (00234029) 6240-A06,0FFMSGM82-5-024/DC-10 *MA01+NA38+NL02
184742 (00184742) 6240-A06,0EFMSGM82-6-024/DC-12 *IB51+NA38+NB07 235779 (00235779) 6240-A06,0FFVAGM82-5-230/50-08 *NA38+NL02
184743 (00184743) 6240-A06,0EFMSGM82-6-024/50-10 *IB51+NA38+NB07 236316 (00236316) 6240-A06,0EPVAGM83-5-230/50-08 *NA38
184744 (00184744) 6240-A06,0EFMSGM82-6-230/50-10 *IB51+NA38+NB07 237291 (00237291) 6240-A06,0FFMSGM83-6-024/UC-09 *JW06+PD53
184745 (00184745) 6240-A06,0EFMSGM83-6-024/DC-12 *IB51+NA38+NB07 238632 (00238632) 6240-A12,0FFVAGM84-K-024/DC-16 *NA38
184747 (00184747) 6240-A06,0EFMSGM83-6-230/50-10 *IB51+NA38+NB07 238633 (00238633) 6240-A12,0FFVAGM84-K-024/50-16 *NA38
202437 (00202437) 6240-A06,0FFVAGM82-5-024/DC-10 *NA38+NL02 238634 (00238634) 6240-A12,0FFVAGM84-K-230/50-16 *NA38
205374 (00205374) 6240-A06,0EPMSGM83-5-024/DC-10 *NA38 238635 (00238635) 6240-A12,0EFVAGM84-K-024/DC-16 *NA38
207681 (00207681) 6240-A06,0FFVAGM83-5-230/50-08 *NA38+NL05 238638 (00238638) 6240-A12,0EPVAGM84-K-024/DC-16 *NA38
208613 (00208613) 6240-A06,0FFMSGM82-5-012/DC-10 *NA38 238640 (00238640) 6240-A12,0EPVAGM84-K-230/50-16 *NA38
210079 (00210079) 6240-A06,0FFMSGM82-5-024/DC-10 *MA02+NA38 240726 (00240726) 6240-A06,0FFMSGM83-5-110/50-08 *NA38
210401 (00210401) 6240-A06,0EPMSGM82-5-024/DC-10 *NA38 241831 (00241831) 6240-A06,0FFMSGM83-5-024/50-08 *NA38+NL02
213959 (00213959) 6240-A06,0EPVAGM83-5-230/50-08 *NA38+NL05 244912 (00244912) 6240-A13,0FFMZGM84-K-230/50-16 *DB07+MS26+NA38+NA67+NG01+NN15
215183 (00215183) 6240-A06,0EPMSGM83-6-024/UC-09 *JW10+PD53 246987 (00246987) 6240-A06,0EPVAGM82-5-024/DC-10 *NA38+NL02
215370 (00215370) 6240-A06,0AAVAGM82-5-024/DC-10 *NA38 249997 (00249997) 6240-A06,0FFMSGM83-5-024/DC-10 *NA38+NL02
219784 (00219784) 6240-A06,0AAMSGM82-5-024/DC-10 *NA38 250166 (00250166) 6240-A06,0EPVAGM83-6-024/UC-09 *JW10+PD53
285607 (00285607) 6240-A06,0FFMSNM82-6-012/UC-09 *JW10+PX23 251730 (00251730) 6240-A06,0FFMSGM83-6-024/UC-09 *JW06+KX34+NK25+PD53
287438 (00287438) 6240-A12,0BBVAGM84-K-230/50-16 *NA38+PO04 253502 (00253502) 6240-A12,0BBVAGM84-K-024/DC-16 *NA38+PO04
287855 (00287855) 6240-A06,0BBMSGM82-5-230/50-08 *NA38+PO04 263039 (00263039) 6240-A12,0AAVAGM84-K-230/50-16 *NA38
288612 (00288612) 6240-A06,0FFVAGM83-6-024/UC-09 *JA12+PX23+PX42 278716 (00278716) 6240-A06,0FFMSGM82-6-024/UC-09 *JW10+PX23
292978 (00292978) 6240-A06,0FFMSGM82-5-115/60-08 *NA38 278717 (00278717) 6240-A06,0FFMSGM82-6-230/UC-09 *JW10+PX23
292979 (00292979) 6240-A06,0FFMSGM82-6-120/UC-09 *JW10+PX23 278719 (00278719) 6240-A06,0FFVAGM82-6-230/UC-09 *JW10+PX23
295979 (00295979) 6240-A06,0EFVAGM82-6-012/DC-12 *NA38 278721 (00278721) 6240-A06,0FFVAGM83-6-024/UC-09 *JW10+PX23
302458 (00302458) 6240-A12,0AAVAGM84-K-024/DC-16 *NA38 278722 (00278722) 6240-A06,0FFMSGM83-6-024/UC-09 *JW07+PX23
463192 (00463192) 6240-A06,0FFMSNM82-5-024/DC-12 *NA38+PE94 280290 (00280290) 6240-A06,0FFVAGM82-6-024/UC-09 *JW10+NL02+PX23
95772155 (95772155) 6240-A06,0EGMSGM82-5-012/DC-10 *NA38+Z757 283228 (00283228) 6240-A06,0FFMSGM83-6-024/UC-09 *JW07+MU44+PX23